InPay S.A.

Pionier na rynku płatności Bitcoin w Europie Wschodniej

Projekt
zakończony

182

wspierających

Biznes

kategoria

Warsaw

miejscowość

40 zł

cena akcji

5000

liczba akcji

5%

procent akcji

Projekt zakończony

do zakończenia
100%
200 000 / 200 000 zł

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.


Inwestorzy